Prostate anatomie 3d. HU0302824A2 - Vaccine compositions - Google Patents


prostate anatomie 3d

Anthropologiai Közlemények The systematic anthropological study of the Ith centuries skeletal series of Homokmégy-Székes revealed a severe pathological case. A number of osteoplastic alterations were found in prostate anatomie 3d bones of the skeletal remains of a year-old-male.

prostate anatomie 3d

The observed lesions mainly localized on the pelvis, ribs and vertebrae. Osteolytic alterations were only present in the base of the skull and in the scapula.

prostate anatomie 3d

The skeletal lesions were studied using gross morphological and radiographic observations. Additionally scanning electron microscopic and histological analyses were performed.

The results of these investigations highly suggested that the alterations are due to metastasis of a carcinoma.

prostate anatomie 3d

The distribution and the extent of the lesions are most indicative of a prostate cancer. Kétségtelen, hogy ezek a megbetegedések már évezredekkel ezelőtt is előfordultak, azonban gyakoriságuk az ókortól a Ennek hátterében mindenekelőtt az állhat, hogy az átlagos életkor lényegesen rövidebb volt, ezért az emberek többsége el sem érte azt a kritikus életkort - a tumorok nagy része a A rosszindulatú daganatok történetének és elterjedésének paleopatológiai kutatását több tényező is nehezíti. Ilyen egyebek közt, hogy a csontállományból kiinduló sarcomák osteosarcoma, chondrosarcoma, stb.

prostate anatomie 3d

A lágyrész tumorokról közvetlenül pedig csak sporadikus esetekben, a múmiák kutatása során szerezhetünk tudomást Gerszten és AllisonMarchetti és mtsaiZink és mtsaiDavid és Zimmerman A történeti embertani csontvázleletek körében a rosszindulatú lágyrész daganatok csak akkor észlelhetők, ha azok áttétet adnak a csontokba. A malignus tumorok, az úgynevezett primer szűrők, a tüdő és a máj után harmadik helyen leggyakrabban a csontrendszerbe adnak áttéteket Rubens és Mundyígy az ásatag leleteken diagnosztizált