Trigger finger surgery


Orv Hetil ; 6 :02 Bevezetés és célkituzés: A terápiarezisztens fokális epilepsziák sebészeti kezelése elterjedten használt kezelési lehetoség.

trigger finger surgery

Célunk az epilepsziasebészet-hatékonyság változásának vizsgálata egy évtizednyi távlatból a budapesti centrumban. Módszerek: Az Trigger finger surgery Klinikai Idegtudományi Intézetben reszektív epilepsziasebészeti beavatkozásokon átesett fokális epilepsziás betegek adatai kerültek feldolgozásra.

trigger finger surgery

A vizsgált 10 év beteganyagát két periódusra osztottuk a mutét idopontja szerint és Vizsgálati szempontjaink: demográfiai adatok, az epilepszia kezdete és típusa, mágnesesrezonancia-lelet, preoperatív rohamfrekvencia, mutéttípus és szövettani lelet. Az epileptológiai kimenetelt az Engel-klasszifikáció alapján értékeltük.

A legjobb kiváltó ujjkezelő kórházak Faridabadban

Eredmények: Epilepsziasebészeti beavatkozás betegen történt, akik közül nél került sor reszekciós mutétre. Következtetés: A sebészeti kezelés fokális epilepsziák esetén - alapos elozetes kivizsgálást követoen - általában biztonságos és a legnagyobb arányban sikeres beavatkozás.

trigger finger surgery

A legkedvezobb kimenetel temporalis lokalizációban érheto el. A hatékonyság az évek során egyre javuló tendenciát mutatott az egyre nehezebb sebészeti esetek ellenére. Ez magyarázható a sebészeti technikák fejlodésével, illetve a jobb, mutét elotti elektrofiziológiai és képalkotó technikákkal, amelyek bevezetésével pontosabb lokalizáció adható.

trigger finger surgery

Orv Hetil. Our aim was to examine the efficacy of epilepsy surgery within a decade long period in our centre in Budapest.

trigger finger surgery

The examined year period was divided based on the year of the operation in two parts and The following data were collected: demography, beginning and type of epilepsy, magnetic algoflex derékfájás, preoperative seizure frequency, type of surgery and histology. Epileptological outcome was based on modified Engel's classification.

The most favorable outcome is in temporal localization. The efficacy tended to improve over time despite of the more challenging cases. This can be explained with the development of surgical techniques and improvement of presurgical localization.

Nézd csak: egy mutatóujj részlet, és egy teljes oldalnyon mindkettő beleégve a bőrbe A partial index and a full oblique burned right onto the skin opensubtitles2 Két ujj: a rögzítés céljából rendelkezésre álló első két ujj az alábbi sorrendben: mutatóujj, középső ujj, gyűrűsujj. Two fingers: the first two fingers available for acquisition by the following order — index finger, middle finger and ring finger. Eurlex Az ujjak és a hüvelykujj fonákján az ujjízület területén gumírozott részek vannak, és a mutatóujj külső része mentén is egy vékony gumírozott rész található. There are pieces of rubber on the back of the fingers and thumb in the area of the knuckle and a thin blade of rubber along the outside of the index finger.